Faza III – życie po reintrodukcji

Dieta Low FODMAP składa się z 3 faz:

  1. fazy I – eliminacyjnej
  2. fazy II – ponownego wprowadzania produktów z wysoką zawartością FODMAP tzw. reintrodukcji celem ustalenia poziomu tolerancji poszczególnych rodzajów FODMAP
  3. fazy III – wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie reintrodukcji w codziennym życiu, tak aby nie doprowadzić do powrotu objawów zespołu jelita drażliwego

Faza trzecia, o której bardzo rzadko się wspomina, będzie najprawdopodobniej trwała całe nasze życie. Jest najbardziej zindywidualizowana, dlatego też trudno określić jakieś odgórne wytyczne.

III faza Low FODMAP

Faza III – wprowadzenie

próg tolerancji FODMAP

Faza III – jaki masz próg tolerancji?